May 2012

10 May 2012

Två nya biträdande jurister på Göteborgskontoret

Fredrik Hjorth började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 2 april. Han kommer närmast från Förvaltningsrätten i Göteborg. Fredrik har även drivit ett it-företag med verksamhet i Mellanöstern. Han kommer nu att förstärka Nordias verksamhet inom bland annat obeståndsrätt och allmän affärsjuridik.

Catharina Althini började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 7 maj. Hon kommer närmast från Hyresgästföreningen Region Västra Sverige samt Rosenberg Advokatbyrå i Helsingborg. Catharina har även en magisterexamen i Europeisk immaterialrätt från Stockholms Universitet. Hon kommer nu att förstärka Nordias verksamhet inom bland annat hyresrätt och immaterialrätt.

9 May 2012

Ny biträdande jurist på Stockholmskontoret

Evelina Rosenborg började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 7 maj. Hon kommer närmast från Kristianstads tingsrätt där hon tjänstgjort som tingsnotarie. Hon kommer nu att förstärka Nordias verksamhetsgrupper inom process- och immaterialrätt.