July 2012

27 July 2012

Nordia deltar i seminarium rörande Marknadsmissbrukslagen

Advokat Hans Strandberg kommer den 10 september 2012 att delta vid ett seminarium arrangerat av Juridiska Institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg och AB Volvo. En presentation av lagstiftningen om marknadsmissbruk kombineras med att Hans Strandberg delar med sig av sin praktiska erfarenhet som försvarare i mål om insiderbrott, otillbörlig marknadspåverkan och brott mot rapporteringsskyldigheten.

Har du frågor som rör dessa ämnesområden, kontakta gärna Nordias kompetensgrupp inom ekonomiska brottmål-white collar crime.