June 2014

18 June 2014

EU - Moms för elektroniska tjänster

Ett företag som säljer program, appar, spel, film eller andra elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder skall enligt nya regler ta ut och betala moms i det land där köparen finns. Tanken med reglerna är att företag i ett land skall kunna konkurrera på samma villkor som företag i ett annat EU-land, som har lägre momssats. För att förenkla för säljarna kommer redovisning och betalning av skatt att kunna göras elektroniskt genom en enda så kallad kontaktpunkt. I Sverige börjar de nya reglerna att gälla den 1 januari 2015.

För mer information kontakta NORDIAs kompetensgrupp för för IT och telekommunikationer: http://www.nordialaw.com/sv/verksamhetsomraden/it-och-telekommunikationer